Kan effekten af teambuilding måles på bundlinjen?

Kan effekten af teambuilding måles på bundlinjen?

Du kigger måske på teambuilding, fordi der er nogle udfordringer i dit arbejdsteam, som du har brug for hjælp til at løse. Men kan man overhovedet være sikker på at se en effekt af teambuilding? Ja, mener formanden for teambuilding-brancheforeningen, som OnePlaze har spurgt.

Det kan være en jungle at finde ud af om og hos hvem, du kan få den hjælp til teambuilding, som din virksomhed har behov for.

Carsten Brandt, der er formand for Brancheforeningen for Teambuilding og Ledertræning og ejer af Carsten Brandt PersonaleUdvikling, har over 20 års erfaring med teambuilding. Ifølge ham er det de færreste problemer i arbejdsgruppen, der ikke kan løses. Alt det kræver er viljen fra medarbejderne.

Han giver her et overblik over forskellen mellem at tage medarbejderteamet med en tur på paintball-banen og give dem et professionelt forløb med en konsulent i teambuildingproces.

Hvad er teambuilding?

”Teambuilding er et vidt begreb. Det spænder fra alt til en tur ud på Århusbugten i en robåd, madlavning, gåture i Mols bjerge, til processer, profilanalyser, teamtræning og meget mere,” forklarer Carsten Brandt, der deler processen op i to spor:

Det ene er med fokus på den sociale pleje, det sjove og fællesskabet, og det andet er for at løse konkrete problemstillinger i arbejdsteamet.

De aktiviteter og arrangementer, hvor øvelserne er et mål i sig selv, og den sociale gevinst er i fokus kaldes teambuildingevents. Mens øvelser, der skal synliggøre en adfærd, som man kan arbejde med en udvikling omkring, kaldes en teambulingsproces.

Brancheforeningen repræsenterer både eventfirmaer og proces-firmaer, forklarer Carsten Brandt.

Om Carsten Brandt:

Er formand for Brancheforeningen for Teambuilding og Ledertræning og har haft konsulentfirmaet Carsten Brandt PersonaleUdvikling siden 2001. Han er desuden ejer af Danmarks ældste konsulenthus, som han har overtaget fra Carsten Mørch, der startede landets første teambuilding-firma.

Hos et teambuilding-eventfirma møder du typisk instruktører, mens proces-firmaerne huser konsulenter. Alle medlem af Brancheforeningen Teambuiling og Ledelsestræning, har en certificeret uddannelse bag sig på deres område.

Længere nede i artiklen kan du læse mere om teambuildingevents. Men først tager vi fat på den mere alvorlige side af teambuilding.

Hvordan foregår teambuilding-processen?

Processerne kan være forskellige fra firma til firma. Carsten Brandt beskriver det forløb han selv har erfaring med således:

Kontakt: Når du kontakter en teambulidningkonsulen, vil konsulenten starte med at tage en snak med dig om, hvad virksomhedens mål med en teambuildingproces er.

Afklaring: ”Ofte tager vi et møde med kunden, for at afdække problemstillingerne, hvad forventningerne er, og hvad har de prøvet før, hvilke redskaber har de i forvejen, hvad deres budget er osv.”

Aftale og forløb: Ud fra det, laver konsulenten et oplæg, så det passer til den enkelte kunde. Herefter indgås en samarbejdsaftale, og aktiviteterne kan nu gå i gang.

Efter: ”Efter aktiviteten er gennemført har vi – i vores firma – automatisk lagt en opfølgning ind 4-6 måneder senere, hvor vi går ind med vores redskaber, og måler effekten af det, der er sat i værk,” forklarer Carsten Brandt.

Kan man bevise at teambuilding virker?

”Selvfølgelig kan man det,” er det korte svar fra Carsten Brandt, der selv har set umiddelbart uløselige konflikter blive løst gennem en teambuildingproces.

”Det handler om at have et redskab, hvor man kan måle før og efter en aktivitet. Noget af det, vi også uddanner vores konsulenter i, er at kunne levere målbar værdi for pengene. Efterfølgende vil de kunne vise kunden, hvor mange penge de har puttet i teambuilding, i forhold til hvor, de har rykket sig hen i dag.”

Har du hjulpet virksomheder, der har kunne se det direkte på bundlinjen?

”Ja. Jeg har kunder, som jeg har haft gennem tyve år, fordi jeg til stadighed kan påvise, at deres bundlinje flytter sig på grund af mit arbejde. Det kan jeg, fordi jeg løbende giver afdelingen de bedste redskaber til at samarbejde. En afdeling er mere produktiv, når man udrydder interne konflikter.”

Carsten Brandt understreger, at det ikke er alle konsulenthuse, der er lige gode til at måle på resultaterne efter teambuilding-processen. Desuden afhænger de synlige resultater af, hvad det er for udfordringer, man har fået løst.

Hvilken indflydelse har medarbejdernes trivsel for virksomhedens produktivitet?

”Jeg har lavet nogle test, hvor vi har sammenholdt trivslen med bundlinjen, og det kan faktisk skabe ekstremt store resultater, hvis man begynder at lægge fokus på trivsel. Når der kommer en tryghed i gruppen – både til hinanden og til organisationen – og det gør, at folk tager et udvidet ansvar. Så det er direkte målbart.”

Når sjov også er alvor: Hvad kan du få ud af teambuildingevents?

Det kan være du nu er blevet foranlediget til at tro, at en teambuiling-proces er en mere ”rigtig” form for teambuilding end teambuilding-events. Men sådan er det ikke nødvendigvis.

Ifølge Carsten Brandt, kan der bestemt være stor værdi at hente i de sociale aktiviteter man skaber for sine medarbejdere, selv om der ikke er problemer i arbejdsgruppen. Faktisk kan teambuildingevents være et vigtigt led i forbyggelse og udvidelse af den trivsel, der i forvejen er på arbejdspladsen.

”Det handler om, hvad målet er. Og det kan jo være mange ting. Det kan være en afdeling, der bare har brug for at komme ud og puste ud efter et godt år. Hvis målet er at fejre noget, ryste holdet sammen eller lære hinanden at kende og snakke om andre ting end arbejde, så er teambuildingevents det helt rigtige redskab,” siger Carsten Brandt. ”Der er ikke noget, der er vigtigere end noget andet. Det hele handler om, hvad målet er.”

"Ved grillen er vi alle lige"

Én, der i den grad har fokus på den gode oplevelse gennem teambulindingevent er Anders Jensen, der er en del af Weber´s oplevelses univers, Weber Grill Academy.

I samarbejde med Weber byder Anders Jensen virksomheder og private gæster op til dans ved grillen. Anders Jensen, der er ansvarlig for udviklingen af Weber Grill Academy konceptet i  Norden, har over 10 års erfaring med hans teambuilding-events.

"Det grillen kan, er at samle medarbejderne på tværs af hieraki. Formålet er, at man laver tingene sammen som et team. Og det giver hele afdelingen en fælles referenceramme," fortæller Anders Jensen.

Weber-huset, har sendt medarbejderne på kursus, så alle er gearede til at hjælpe gæsterne med deres udfordringer ved grillen.

"Udover, at vores medarbejdere er kokkeuddannede, så har vores medarbejdere på kurset, lært om, hvordan man kan se på gæsterne, om de har det godt, og hvordan vi stille de rigtige spørgsmål og kommunikerer i et sprog, den enkelte kan forholde sig til."

Grillskolen har det simpelt mål at putte "mere lyst til at grille ud i universet".

"Vi analyserer ikke på, hvad de får ud af det. Men det kan bruges til at give det gode kollegiale fællesskab. Eksempelvis har vi haft virksomheder ved vores grill, som var ved at lægge to afdelinger sammen, og de ville gerne have, at afdelingerne mødtes og hyggede sig, og på den måde kunne man se, hvordan man arbejde sammen."

Formålet er ikke at pege fingre, men at lære hinanden at kende over en opgave, der ikke er katastrofal, hvis det går galt, og samtidig kan man spore sig ind på hinandens arbejdsrytmer og -facon.

"Eksempelvis er der nogen der roder meget, når de arbejder i et køkken, og det tager man med i alt hvad man gør. Man kan ikke skjule, den måde man arbejdet på i arbejdslivet og i køkkenet. Nogen holder opskriften for sig selv, nogen vil gerne dele."

Der er ikke noget rigtigt og forkert. Og når man først har skabt den forståelse, så er det let at mødes på tvæs af afdelinger og titler.

"Man får lov at mødes i hyggelige rammer - chefen, sekratæren, lagermedarbejderen, sælgeren osv. - og komme ud af deres daglige trummerum. Det handler ikke om at præstere, det handler bare om at lære, nyde fællesskabet og hygge sig. Ved grillen er vi alle lige."

Kan man lave teambuilding selv?

Og, vi skal ikke glemme det sidste vigtige spørgsmål, der presser sig på: Kan man spare pengene og lave teambuilding selv? Og det kan man godt, men det bliver også derefter, advarer Carsten Brandt.

”Øvelserne vi bruger er til for at synliggøre en adfærd, som man så kan arbejde videre med. Hvis en leder går ind og kører teambuilding ind på sin afdeling, så skal han eller hun også have en teambuildinkonsulents evner til at synliggøre, hvad de pågældende øvelser kan, og hvad er det medarbejderne skal kunne bagefter, som de ikke kan nu.”

Er der noget, der kan gå galt?

”Som oftest er det ufarligt, men i enkelte tilfælde kan det være skadeligt, fordi man ikke ved, hvordan man skal slutte processen af. Og så kan man komme til at sætte medarbejderne i en position, hvor de bliver årsag til, at øvelsen ikke lykkes.”

Det er en situation de færreste har lyst til at stå i, og kan få konsekvenser for den videre arbejdsfunktion, mener Carsten Brandt.

Denne tekst er en informationstekst produceret af OnePlaze. Den er blevet til ud fra et ønske om, at belyse nogle af de tvivlsspørgsmål som mange virksomheder sidder med, når de skal beslutte om de skal lave teambuling og såfremt de skal, hvad der så er det rigtige for netop dem. Kilderne har fået lov at se den endelige artikel inden publicering.

OnePlaze