Sandbjerg Gods konferencecenter

Like

Sandbjerg Gods drives som en selvejende institution og tjener som Aarhus Universitets kursusejendom, men kan også benyttes til møder og uddannelsesaktiviteter uden tilknytning til universitetet.

Palæet, Forpagterboligen og senest Avlsbygningerne er blevet ombygget og restaureret og indrettet til kursusejendom for Aarhus Universitet.

Palæet er hovedbygningen og rummer i stueetagen spisestue, fjernsynsstue, herreværelse, kabinet, bibliotek og havestue, der tjener som opholdsareal for godsets gæster. På 1. sal er der grupperum og værelser.

Forpagterboligen er indrettet med møde- og opholdsrum samt værelser.

Brænderiet er indrettet til auditorium og Inspektørboligen til værelser.

I de tidligere Avlsbygninger er der i den ene fløj indrettet et auditorium, Stalden mens de to andre fløje og den nye fløj er indrettet med værelser. I kælderen af den nye fløj er der indrettet opholdsrum med sauna, TV, bordtennis, billard, m.v.

Det nyopførte Enghus rummer to undervisningslokaler, to værelser samt et opholdsrum med udsigt over Møllesøen.

Receptionen er placeret mellem Avlsbygningerne og spisestedet Magasinet, som ligger i et tidligere kornmagasin mellem Palæet og Avlsbygningerne.

I alt er der på Sandbjerg Gods 105 sengepladser fordelt på 74 værelser.

Om udbyderen

Slægten Reventlow ejede Sandbjerg helt frem til 1930. En årrække i 1850- erne var Palæet æresbolig for general Frederik Bülow, sejrherren fra Fredericia 1849. Han døde på Sandbjerg og ligger begravet på Dybbøl Kirkegård.

Under krigen i 1864 lå tyskerne i bivuak i Storskoven – den danske hær stod på den anden side af Alssund. Om morgenen den 29. juni gav Sandbjergs store ur kl. 2 signalet til invasionen. Endnu ses fredede bådslidsker og kanonstillinger langs kysten, ligesom der er rester af kolonnemærker i de ældste træer. Efter krigen i 1864 blev hertugdømmerne Slesvig og Holsten indlemmet i Tyskland.

Efter 1. Verdenskrig blev Nordslesvig atter – i 1920 – forenet med Danmark. Genforeningen blev fejret ved en storstilet folkefest på Dybbøl Banke den 11. juli og efter festen aflagde Kong Christian X Sandbjerg et besøg, hvor han som grev Reventlows gæst ifølge overleveringen spiste sit første måltid i det genvundne land.

Ved lensafløsningen i 1924 overgik Sandbjerg til fri ejendom, og efter den sidste Reventlows død i 1929 blev Sandbjerg solgt til den københavnske overretssagfører Knud Dahl og hans hustru, Ellen Dahl, født Dinesen, der begge var kendt i Sønderjylland for deres dybe engagement i grænselandets problemer. Ellen Dahl var – som sin søster, Karen Blixen – kunstnerisk begavet. Efter Knud Dahls død åbnede hun Sandbjerg for kulturpersonligheder og videnskabsmænd, og i 1954 skænkede hun godset til Aarhus Universitet. Ved hendes død i 1959 overtog universitetet den fulde dispositionsret over Sandbjerg Gods.

Lokaler
Logo

Sandbjerg Gods

Sandbjergvej 102
6400 Sønderborg

Vis kontaktoplysninger

Hjemmeside


Sønderjylland

Send en besked til Sandbjerg Gods.
Det eneste vi skal bruge er din mailadresse for at kunne svare.

OnePlaze