Cisternerne - Kan man leje stedet?

Vandreservoir, drypstenshule og udstillingssted for samtidskunst.

Cisternerne er et gammelt vandreservoir bygget i 1856-59 for at forbedre vandforsyningen til Hovedstaden og undgå smittefarer som koleraepidemien, der få år inden kostede mange Københavnere livet.
 
Cisternerne er placeret på Frederiksberg Bakke – det højeste punkt i Hovedstaden 31 meter over havoverfladen. Det naturlige pres, der opstod, når vandet blev lukket ud af Cisternerne, tillod at det kunne blive transporteret hele vejen op i de nye, høje byhuse i København. Derfor har vandreservoiret været afgørende for, at København kunne udvikle sig til at blive en moderne storby.

Til at starte med var reservoiret et åbent bassin, der lå som et spektakulært vandspejl foran Frederiksberg Slot. I 1891 dækkede man bassinet til med en betonkonstruktion og på samme tid anlagdes græsplænen med det centrale springvand, som i dag møder dig i Søndermarken. Dermed kom de 4.320 m2 store, underjordiske rum til at se ud, som de gør nu.
Cisternerne ophørte med at fungere som drikkevandsreservoir i 1933 og stod i årtier forladte og mere eller mindre glemte.

I 2001 åbnede Cisternerne som Museet for Moderne Glaskunst under ledelse af gallerist Max Seidenfaden og i den forbindelse blev de to glaspyramider og trappenedgange etableret.

Frederiksbergmuseerne overtog stedet i 2013 og omdannede de underjordiske rum til udstillingsstedet Cisternerne, hvis stedspecifikke kunstudstillinger, du kan besøge i dag.

Søndermarken
2000 Frederiksberg

OnePlaze