Skuespilhuset - Det Kongelige Teater

Det Kongelige Teater har i de seneste ti år gennemgået den største forandring nogen sinde i dets over 250-årige historie.

I januar 2005 åbnede Operaen på Holmen, skænket af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal - tegnet af arkitekten Henning Larsen. Og i 2008 stod Skuespilhuset på Kvæsthusbroen - tegnet af arkitekterne Boje Lundgaard og Lene Tranberg - færdigt. Det Kongelige Teater råder derfor i dag over tre bygninger.

Bygningerne er hver især hjemsted for de forskellige kunstarter, som til sammen udgør Det Kongelige Teater. Disse fordeler sig sædvanligvis på følgende måde: Den Kongelige Ballet holder til på Gamle Scene, i Operaen bor Den Kongelige Opera og Det Kongelige Kapel, og Skuespilhuset er hjemsted for Det Kongelige Skuespil. Kunstarterne besøger dog jævnligt andre huse i løbet af sæsonen.

Sankt Annæ Plads 36
1250 København K

OnePlaze