Sophiendal Slotshotel

1000 års historie gør ejendommen til landets ældste virksomhed. De danske konger i England ønskede at styrke kristendommen i fædrelandet og sendte engelske munke ind i centrum af Jylland for at grundlægge et kloster. Rejsen fulgte Gudenåen til Veng, hvor munkene ikke kunne sejle længere. Kloster nævnes i kilder fra år 1058. Ved reformationen kom gården på kongens hænder og gennem hundrede år fra enevældens indførelse lå her Skanderborg Slot’s skovridergård. Det var datidens Skov- og Naturstyrelse, der administrerede kongens jagt og skovdrift nord for Kolding.

I 1912 overtog sønnesønnen Holger Rosenkrantz gården og i 1942 solgte han til en sparekasserøver. Denne blev afsløret og endte i fængsel, og Holger måtte finde en ny køber. Det blev forpagteren fra Svandholm gods Johannes Jensen, i hvis tid bygningerne forfaldt. I 1965 købte entreprenør Erik Christensen godset og restaurerede det. I 1980-erne var landsretssagfører Orla Lokdam ejer indtil godset blev overdraget til et selskab med Orlas efterkommere som deltagere. Sophiendal har bevaret sit jordtilliggende omkring Veng siden stamhusets tid.

Låsbyvej 82
8660 Skanderborg

OnePlaze